Novica

Poročilo Agencije za energijo o izvedenih nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor v letu 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom Agencije za energijo o izvedenih nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor za obdobje januar-junij 2015 in predlagala, da Agencija za energijo o ugotovitvah pri nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor letno poroča Ministrstvu za infrastrukturo in Vladi RS.

V mesecu marcu 2015 je agencija pričela intenzivneje izvajati nadzor nad prejemniki podpor in imetniki deklaracij s ciljem, da bo v letu 2015 realizirala nadzorne postopke v obsegu, kot je načrtovan v okviru potrjenega Programa dela in finančnega načrta Agencije za energijo za leto 2015.

Aktivnost agencije na tem področju in s tem realizacija zastavljenega cilja sta odvisni predvsem od dveh dejavnikov. Prvi je upad količine upravnih postopkov, v katerih se odloča o dodelitvi deklaracije in o dodelitvi podpore, drugi pomemben dejavnik, ki bo prav tako doprinesel k načrtovani izvedbi nadzornih postopkov, pa je realizacija kadrovskih okrepitev na tem področju, kot jih predvideva sprejeti program dela za leto 2015.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika