Novica

Poročilo Mednarodne agencije za atomsko energijo o celovitem pregledu upravne infrastrukture na področju jedrske varnosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Mednarodne agencije za atomsko energijo o delu misije IRRS (Integrated Regulatory Review Service) v zvezi s celovitim pregledom upravne infrastrukture v Sloveniji na področju jedrske varnosti.

Misija IRRS je v Sloveniji potekala na povabilo vlade. Misija je pregledala skladnost upravne ureditve na področju jedrske varnosti v Sloveniji s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo. Ob tem je preverila, kako se upravne zahteve izvajajo v jedrskih in sevalnih objektih v državi. Prav tako so pregledali ukrepanje v Sloveniji po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Dai-iči.

Vlada je Upravi RS za jedrsko varnost (URSJV) naložila, da do 31. 12. 2012 pripravi osnutek resolucije o nacionalni strategiji jedrske varnosti, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pa, da do 31. 8. 2012 pripravi poročilo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko- in srednje- radioaktivnih odpadkov ter o dinamiki nadaljnjih korakov v tem postopku.

Vlada je podprla prizadevanja za usklajenost državnih načrtov zaščite in reševanja za izredni dogodek v JE Krško med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in pooblastila URSJV, da o rezultatih dela mednarodne agencije obvesti države članice EU in Evropsko komisijo.


© 2012 - 2022 Portal Energetika