Novica

Poročilo Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Letno poročilo predstavlja delovanje in poslovanje NEK v letu 2013.

Tudi v preteklem letu je NEK obratovala varno in stabilno ob doslednem upoštevanju omejitev vplivov na okolje. Poslovno leto je zaključila v načrtovanem stroškovnem okviru. Kot je predstavljeno v strnjenem poročilu, je v elektroenergetsko omrežje oddala preko 5 milijard kilovatnih ur električne energije in tako ostaja pomemben vir za slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem.

Poleg tega poročilo daje informacije o različnih vidikih delovanja NEK:

  • spremljanju vplivov na okolje in nastalih radioaktivnih odpadkih,
  • skrbi za opremo in sisteme z načrtnim vzdrževanjem in tehnološkimi posodobitvami,
  • povečevanju jedrske varnosti, ki je vedno najvišja prioriteta poslanstva NEK.

Poročilo predstavlaj delo na področju mednarodnega sodelovanja in usposabljanja zaposlenih. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Družbene pogodbe NEK je sestavni del poročila povzetek poročila NEK za leto 2013, ki vsebuje glavne značilnosti poslovanja in skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.

Poročilo Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika