Novica

Poročilo o delovanju NE Krško za marec 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško je v marcu 2015 proizvedla 543405,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517447,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,86% večja od načrtovane (508000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 13,2 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 28 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00063 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,00294 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,21 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika