Novica

Poročilo o delovanju NE Krško za september 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nuklearna elektrarna Krško je v septembru proizvedla 522413,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496952,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,5% večja od načrtovane (485000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 0,9 ºC in največ za 1,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,26 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 3,21 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,00049 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0445 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,1 % letne omejitve oziroma do konca septembra 0,84 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika