Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v aprilu proizvedla 175775,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, kar je 5,44 % več od mesečnega načrta (160000 MWh). V elektroenergetsko omrežje je NEK oddala 168703,2 MWh električne energije.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 33,6-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 35,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 2,28 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 30,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,0122 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0155 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,38 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,6 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 30 paketov (6,24 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika