Novica

Nova članica Nadzornega sveta ELES, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 88. redni seji odpoklicala Gorazda Skubina kot člana nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o. in na njegovo mesto imenovala dr. Janjo Hojnik, ki mandat za dobo 4 let nastopi z 20. 5. 2016.

dr. Janja Hojnik (Foto: Univerza v Mariboru)

Dr. Janja Hojnik je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2019). Po izobrazbi je univerzitetna dipl. pravnica in dipl. ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Na različne teme ekonomskega prava EU je objavila večje število monografij, znanstvenih in strokovnih člankov. Je članica nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, kot govornica pa je nastopila na številnih konferencah in seminarjih v Sloveniji in v tujini. Je nosilka dveh projektov Evropske komisije Jean Monnet. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi v Oxfordu, Univerzi v Ljubljani, na Dunaju, na Sciences Po v Parizu, na Karlovi univerzi v Pragi, na Kingston University (London), Luxembourg University, Karel Franzens Universitat (Graz), Central European University (Budimpešta), Edinburgh Napier University itd. Je tudi mentorica v podjetniškem inkubatorju UM ter organizatorica tekmovanja iz pogajanj za slovenske študente prava. Leta 2010 je prejela priznanja mladi pravnici, ki jo podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije, v letih 2011-2014 je štirikrat zapored prejela priznanje družbe Ius Software »10 najvplivnejših pravnikov«, leta 2013 pa je prejela priznanje Centra za mednarodne pravne študije (Salzburg) za dosežke na področju pravne znanosti.


Kot članica skupine avtorjev, ki za založbo Springer pripravljajo komentar Pogodbe o delovanju EU (ur. Blanke/Mangiameli), je zadolžena za določbe o prostem pretoku blaga. Od 2014 je kot članica skupine pravnih strokovnjakov pri MZZ svetovala glede implementacije sodbe ESČP v zadevi varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke. V letu 2015 je bila predsednica arbitraže v zadevi Holdinga Slovenskih elektrarn, od avgusta 2015 pa je članica Skupine za prihodnost Slovenije (Future Champions Group), ki jo je imenovala Vlada RS za pripravo strategije razvoja Slovenije do 2050.

Vlada RS je na današnji seji odpoklicala Gorazda Skubina kot člana nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o., in sicer z 19. 5. 2016. Gorazdu Skubinu kot članu nadzornega sveta bi se iztekel mandat 31. 7. 2019, vendar je 31. 3. 2016 podal odstopno izjavo s funkcije člana in podpredsednika Nadzornega sveta ELES-a zaradi nastopa funkcije člana uprave za tehniko na HSE d.o.o.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika