Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v aprilu 2016 proizvedla 525461,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500689,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Zainteresirana javnost lahko pripombe na osnutek dokumenta posreduje do 6. 6. 2016.

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu 2016 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2016 znašal 3,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila 2016 pa 7,0 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v prvih štirih mesecih 2016 znašal 0,00325 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu 2016 je znašal 0,12 % letne omejitve, v prvih štirih mesecih 2016 pa 0,35 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 paketov (1,04 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika