Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v aprilu 2017 proizvedla 498.217 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 472.754 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 4,5 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Zaradi popravila razbremenilnega ventila pare je bila elektrarna v aprilu 2017 za en dan ročno zaustavljena (Foto: NEK).

Faktor razpoložljivosti je bil 96,8-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 98,6-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu 2017 segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2017 znašal 0,472 % letne omejitve, njegov skupni delež pa je za prve štiri mesece 2017 znašal pa 0,988 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2017 znašal 0,00038 % letne omejitve, komulativni za prve štiri mesece 2017 pa 0,00135 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu 2017 je znašal 0,14 % letne omejitve, komulativni za prve štiri mesece 2017 pa 0,61 % letne omejitve.

V aprilu 2017 je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika