Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK aprila 2018 ni proizvajal električne energije. Po zaključenem 29. gorivnem ciklusu se je 1. aprila 2018 začel redni remont.

Foto: NEK

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2018 znašal 3,37 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih štirih mesecih leta 2018 pa 21,84 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2018 znašal 0,0067 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca aprila 2018 pa 0,0105 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu 2018 je znašal 0,46 % letne omejitve, skupni za prve štiri mesece 2018 pa 0,70 % letne omejitve.

V aprilu 2018 je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika