Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je aprila 2020 proizvedla 523.650 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496.735 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,35 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu 2020 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu 2020 znašal 0,145 % letne omejitve, njegov skupni delež za prve štiri mesece 2020 pa 0,34 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2020 znašal 0,0003 % letne omejitve, do konca aprila 2020 pa 0,0029 letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu 2020 je znašal 0,06 % letne omejitve, za prve štiri mesece 2020 pa 0,26 % letne omejitve.

V aprilu 2020 je bilo uskladiščenih 4,16 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika