Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Po zaključenem 31. gorivnem ciklusu, se je v NEK 1. aprila 2021 začel redni remont. Med remontom je bilo v načrtovanem obsegu kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so otežile dobavo blaga in storitev, opravljenih več kot 40.000 aktivnosti. Ob zagotovitvi varnega delovnega okolja so bila v celoti zaključena načrtovana obsežna in zahtevna vzdrževalna dela.

Aprila je bil v razmerah epidemije COVID-19, ki je močno ohromila gospodarstvo in logistično infrastrukturo na globalni ravni, uspešno izveden redni remont elektrarne (Foto: NEK).

Nuklearna elektrarna Krško je bila v sredo, 5. maja 2021 ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim remontom so bila opravljena vsa načrtovana vzdrževalna dela. V sredici reaktorja je bilo svežimi zamenjanih 56 od 121 gorivnih elementov, ki bodo zagotovili vir energije za obratovanje elektrarne do prihodnjega remonta, ki bo jeseni 2022. Preverjena je bila celovitost materialov opreme in struktur ter izvedenih več sto nadzornih testiranj, ki so potrdila ustreznost delovanja komponent in sistemov. Med 13 večjimi izvedenimi tehnološkimi posodobitvami je glavnina del projektov tretje faze Programa nadgradnje varnosti. Preizkušeni in na obstoječe sisteme elektrarne so bili med drugim priključeni nov neodvisni sistem za hlajenje sredice in zadrževalnega hrama, alternativni sistemi za varnostno vbrizgavanje, alternativni sistem za polnjenje uparjalnikov in električno napajanje nove, posebej utrjene varnostne zgradbe.

Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa so jih tudi pooblaščene organizacije. Dnevno je bilo v elektrarni hkrati več kot 1500 delavcev. Dosledna izvedba zaščitnih in omejitvenih ukrepov, povezanih z epidemijo, so delovnim procesom dodali novo zahtevnost. Sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi organizacijami, izvajalci del ter zdravstvenimi ustanovami je bilo na visoki ravni.

Delež radioaktivnosti tritija v tekočinskih izpustih je v aprilu 2021 znašal 3,53 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 31,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2021 znašal 0,0097 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0126 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv je v aprilu 2021 znašal 0,46 % letne omejitve oziroma do konca aprila 1,03 % letne omejitve.

V aprilu 2021 je bilo uskladiščenih 3,852 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika