Novica

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je aprila 2022 proizvedla 520.628 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 495.588 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,3 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v aprilu 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu 2022 segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija aprila 2022 znašal 9,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila 2022 pa 14,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu 2022 znašal 0,00026 % letne omejitve, v prvih štirih mesecih 2022 pa 0,0031 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v aprilu 2022 znašal 0,07 % letne omejitve, do konca aprila 2022 pa 0,34 % letne omejitve.

V aprilu 2022 je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika