Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v avgustu proizvedla 537741,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511835,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,4 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 1,5 º C in največ za 2,7 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 2,95 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00097 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0436 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,73 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 paketov (1,04 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika