Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v avgustu 2016 proizvedla 533139 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 506215 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Cena za dobavo energije se je v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižala za 2 %, za industrijske porabnike pa za 11 %.

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu 2016 segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 13 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 31,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00108 % letne omejitve, do konca avgusta pa 0,00647 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu 2016 je znašal 0,14 % letne omejitve, do konca avgusta 0,84 % letne omejitve.

V avgustu 2016 je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika