Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v avgustu 2018 proizvedla 527.138 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498.216 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,6 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu 2018 segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3,0 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu 2018 znašal 0,00004 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih osmih mesecih leta 2018 pa 22,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu 2018 znašal 0,00014 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca avgusta 2018 pa 0,014 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu 2018 je znašal 0,2 % letne omejitve, skupni za prvih osem mesecev 2018 pa 1,38 % letne omejitve.

V avgustu 2018 je bilo uskladiščenih 1,6 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika