Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v avgustu 2019 proizvedla 530.057 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 502.454 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,51 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu 2019 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu 2019 znašal 12,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta 2019 pa 15 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu 2019 znašal 0,00053 % letne omejitve, v prvih osmih mesecih 2019 pa 0,0055 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu 2019 je znašal 0,13 % letne omejitve, skupni za prvih osem mesecev 2019 pa 0,55 % letne omejitve.

V avgustu 2019 je bilo uskladiščenih 6,656 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika