Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je avgusta 2020 proizvedla 532.751 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 506.027 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,2 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu 2020 segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija avgusta 2020 znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež v osmih mesecih leta 2020 pa 1,72 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu 2020 znašal 0,0013 % letne omejitve, do konca avgusta 2020 pa 0,0077 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v avgustu 2020 znašal 0,05 % letne omejitve, za obdobje 1-8-2020 pa 0,58 % letne omejitve.

V avgustu 2020 je bilo uskladiščenih 3,2 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika