Novica

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je avgusta 2022 proizvedla 516.209 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 485.974 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v avgustu 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu 2022 segrevala povprečno za 3 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija avgusta 2022 znašal 10,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta 2022 pa 43,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu 2022 znašal 0,00047 % letne omejitve, v osmih mesecih leta 2022 pa 0,0052 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v avgustu 2022 znašal 0,09 % letne omejitve, do konca avgusta 2022 pa 0,67 % letne omejitve.

V avgustu 2022 je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika