Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru proizvedla 544084,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518043 MWh električne energije.

Proizvodnja električne energije v decembru 2014 je bila za 7,3 % večja od planirane (483000 MWh). 

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.
 
Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,07 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 3,85 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0007 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,048 % letne omejitve.
 
Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,04 % letne omejitve oziroma  do konca decembra 1,01 % letne omejitve.
 
V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. 

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika