Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru 2016 proizvedla 544333 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517416 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,5 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2016 segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,27 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 44,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,00053 % letne omejitve, do konca decembra pa 0,0136 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru 2016 je znašal 0,15 % letne omejitve, do konca decembra 1,58 % letne omejitve.

V decembru 2016 so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika