Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je decembra 2017 proizvedla 543.076 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.231 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2017 segrevala povprečno za 0,8 ºC in največ za 2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru 2017 znašal 9,36 % letne omejitve, njegov skupni celoletni delež v 2017 pa 19,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2017 znašal 0,00065 % letne omejitve, komulativni za vseh dvanajst mesecev leta 2017 pa 0,00682 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru 2017 je znašal 0,1 % letne omejitve, komulativni za celotno leto 2017 pa 2,02 % letne omejitve.

V decembru 2017 je bilo uskladiščenih 22 paketov (5,898 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika