Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru 2018 proizvedla 543.895 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.607 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,5 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2018 segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru 2018 znašal 0,0004 % letne omejitve, njegov skupni delež v letu 2018 pa 23,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2018 znašal 0,00018 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca decembra 2018 pa 0,0168 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru 2018 je znašal 0,06 % letne omejitve, skupni za leto 2018 pa 1,86 % letne omejitve.

V decembru 2018 je bilo uskladiščenih 3,61 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika