Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je decembra 2020 proizvedla 513.031 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 488.023 MWh električne energije. Drugič v obratovalni dobi je NEK na letni ravni proizvedla več kot 6 milijard kWh električne energije, kar je za 1 % odstotek več od letnega načrta.

Foto: NEK

V decembru 2020 je bila proizvodnja za 4,3 % manjša od načrtovane (510.000 MWh). Zaradi potresa na Hrvaškem je bila 29. 12. 2020 elektrarna preventivno samodejno zaustavljena, v omrežje pa ponovno vključena 31. 12. 2020. Po sistematičnem pregledu in testiranju sistemov ter opreme je bilo ugotavljeno, da potres ni vplival na elektrarno.

Faktor razpoložljivosti je v decembru 2020 znašal 95,3-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2020 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija decembra 2020 znašal 1,61 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca leta 2020 pa 6,55 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2020 znašal 0,0006 % letne omejitve, do konca decembra 2020 pa 0,0111 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v decembru 2020 znašal 0,07 % letne omejitve, za celoletno obdobje 1-12-2020 pa 0,98 % letne omejitve. V decembru 2020 je bilo uskladiščenih 6,7 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Nuklearna elektrarna Krško je v letu 2020 (prvič po letu 2014) na letni ravni proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije. Dosežena proizvodnja, ki za dober 1 % presega letni načrt, je rezultat kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora, premišljenega vzdrževanja, pa tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika