Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je decembra 2021 proizvedla 541.552 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 515.427 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v decembru 2021 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2021 segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,5 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija decembra 2021 znašal 0,78 % letne omejitve, njegov skupni delež v obdobju januar - december 2021 pa 35,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2021 znašal 0,0006 % letne omejitve, v obdobju januar - december 2021 pa 0,0353 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v decembru 2021 znašal 0,05 % letne omejitve, v obdobju januar - december 2021 pa 1,74 % letne omejitve.

V decembru 2021 je bilo uskladiščenih 10,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika