Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru 2022 proizvedla 545.838 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519.582 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2022 segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru 2022 znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež za celotno leto 2022 pa 54 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2022 znašal 0,0008 % letne omejitve, v letu 2022 pa skupaj 0,0189 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv je v decembru 2022 znašal 0,12 % letne omejitve, oziroma v obdobju 1-12-2022 pa 1,08 % letne omejitve.

V decembru 2022 je bilo uskladiščenih 11,9 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika