Novica

Poročilo o delovanju NEK za december 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v decembru 2023 proizvedla 545.068 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518.576 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru 2023 segrevala povprečno za 1,0 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru 2023 znašal 1,65% letne omejitve, skupni delež za celotno leto 2023 pa 26% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru 2023 znašal 0,0004% letne omejitve, v celotnem letu 2023 pa 0,02% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v decembru 2023 znašal 0,12% letne omejitve, v obdobju januar - december 2023 pa 1,33% letne omejitve.

V decembru 2023 je bilo uskladiščenih 5,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika