Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nukearna elektrtna Krško (NEK) je v februarju 2015 proizvedla 491530,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 468009,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,74 % večja od načrtovane (460000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten.Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2015 znašal 13,6 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja 2015 pa 14,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2015 znašal 0,00106 % (letne omejitve), do konca februarja 2015 pa 0,00193 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,04 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,1 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika