Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je februarja 2018 proizvedla 491.006 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 467.488 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (460.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2018 segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,5 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2018 znašal 5,46 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih dveh mesecih leta 2018 pa 9,45 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2018 znašal 0,00093 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca februarja 2018 pa 0,00156 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju 2018 je znašal 0,06 % letne omejitve, skupni za prva dva meseca 2018 pa 0,16 % letne omejitve.

V febuarju 2018 je bilo uskladiščenih 0,864 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika