Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v februarju 2019 proizvedla 491.184 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 467.434 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (460.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2019 segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2019 znašal 0,28 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja 2019 pa 0,6 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2019 znašal 0,0003 letne omejitve, v prvih dveh mesecih 2019 pa 0,0023 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju 2019 je znašal 0,06 % letne omejitve, skupni za prva dve meseca 2019 pa 0,11 % letne omejitve.

V februarju 2019 je bilo uskladiščenih 0,208 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika