Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v februarju 2020 proizvedla 509.068 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 483.359 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,8 % večja od načrtovane (470.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2020 segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2020 znašal 0,000026 % letne omejitve, njegov skupni delež za prva dva meseca 2020 pa 0,14 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2020 znašal 0,00021 % letne omejitve, do konca februarja 2020 pa 0,0017 letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju 2020 je znašal 0,01 % letne omejitve, za prva dva meseca 2020 pa 0,17 % letne omejitve.

V februarju 2020 je bilo uskladiščenih 1,6 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika