Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je februarja 2021 proizvedla 491.037 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 467.199 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (460.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je v februarju 2021 bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2021 segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 1,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija februarja 2021 znašal 9,63 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca febuarja 2021 pa 19,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2021 znašal 0,0008 % letne omejitve, v prvih dveh mesecih 2021 pa 0,0016 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v februarju 2021 znašal 0,21 % letne omejitve, skupni do konca februarja 2021 pa 0,36 % letne omejitve.

V februarju 2021 je bilo uskladiščenih 6,2 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika