Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je februarja 2022 proizvedla 489.386 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 464.308 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v februarju 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2022 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija februarja 2022 znašal 1,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja 2022 pa 2,17 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2022 znašal 0,00075 % letne omejitve, v prvih dveh mesecih 2022 pa 0,0017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v februarju 2022 znašal 0,08 % letne omejitve, do konca februarja 2022 pa 0,19 % letne omejitve.

V februarju 2022 je bilo uskladiščenih 10,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika