Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v februarju 2023 proizvedla 492.821 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 469.211 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2023 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2023 znašal 0,73% letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja 2023 pa 1,02% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2023 znašal 0,0013% letne omejitve, v prvih dveh mesecih leta 2023 pa 0,0016% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v februarju 2023 znašal 0,04% letne omejitve oziroma do konca februarja  0,12% letne omejitve.

V februarju 2023 je bilo uskladiščenih 5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika