Novica

Poročilo o delovanju NEK za februar 2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v februarju 2024 proizvedla 510.156 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486.007 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,7% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju 2024 segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju 2024 znašal 1,43% letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja 2024 pa 2,89% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju 2024 znašal 0,0004% letne omejitve, v prvih dveh mesecih 2024 pa 0,0008% letne omejitve

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v februarju  2024 znašal 0,11% letne omejitve, po dveh mesecih leta 2024 pa 0,24% letne omejitve.

V februarju 2024 je bilo uskladiščenih 6,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika