Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v januarju 2015 proizvedla 544231,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518256,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,63 % večja od načrtovane (515000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.


Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 1,21 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca januarja pa 1,21 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,0005 % (letne omejitve), do konca januarja pa 0,0005 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma do konca januarja 0,06 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika