Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je januarja 2018 proizvedla 543.629 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.734 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,5 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju 2018 segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 2,6 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju 2018 znašal 3,99 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju 2018 znašal 0,00051 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju 2018 je znašal 0,1 % letne omejitve.

V januarju 2018 sta bila uskladiščena 2 paketa (0,416 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika