Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v januarju 2019 proizvedla 543.233 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514.602 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju 2019 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju 2019 znašal 0,32 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju 2019 znašal 0,00134 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju 2019 je znašal 0,04 % letne omejitve.

V januarju 2019 je bilo uskladiščenih 0,87 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika