Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je januarja 2021 proizvedla 543.381 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 516.967 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,4 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je v januarju 2021 bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarja 2021 segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija januarja 2021 znašal 9,53 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju 2021 znašal 0,0006 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v januarju 2021 znašal 0,15 % letne omejitve.

V januarju 2021 je bilo uskladiščenih 0,6 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika