Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je januarja 2022 proizvedla 537.715 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 511.132 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,2 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v januarju 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju 2022 segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija januarja 2022 znašal 0,87 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju 2022 znašal 0,0006 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v januarju 2022 znašal 0,11 % letne omejitve.

V januarju 2022 je bilo uskladiščenih 8,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika