Novica

Poročilo o delovanju NEK za januar 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v januarju 2023 proizvedla 545.446 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519.388 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju 2023 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju 2023 znašal 0,29 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju 2023 znašal 0,0002 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv je v januarju 2023 znašal 0,08 % letne omejitve.

V januarju 2023 je bilo uskladiščenih 5,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika