Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Nukearna elektrtna Krško (NEK) je v juliju 2015 proizvedla 475205 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 451381,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 8,8 % manjša od načrtovane (495000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 90,7-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 91,1-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,426 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 32,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,00123 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0272 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,23 % letne omejitve oziroma do konca julija 1,17 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov (2,496 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika