Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je julija 2017 proizvedla 528.663 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501.005 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2017 segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju 2017 znašal 1,38 % letne omejitve, njegov skupni delež pa v prvih sedmih mesecih leta 2017 pa 4,18 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2017 znašal 0,0003 % letne omejitve, komulativni za prvih sedem mesecev 2017 pa 0,0041 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju 2017 je znašal 0,31 % letne omejitve, komulativni za prvih sedem mesecev 2017 pa 1,30 % letne omejitve.

V juliju 2017 je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika