Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juliju 2019 proizvedla 530.504 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 503.685 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2019 segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju 2019 znašal 0,45 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija 2019 pa 2,55 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2019 znašal 0,00021 letne omejitve, v prvih sedmih mesecih 2019 pa 0,0048 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju 2019 je znašal 0,09 % letne omejitve, skupni za prvih sedem mesecev 2019 pa 0,42 % letne omejitve.

V juliju 2019 je bilo uskladiščenih 10,4 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika