Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je julija 2021 proizvedla 528.475 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 501.751 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,4 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v juliju 2021 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2021 segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija julija 2021 znašal 0,37 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija 2021 pa 33,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2021 znašal 0,0007 % letne omejitve, v prvih sedmih mesecih 2021 pa 0,0198 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juliju 2021 znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca julija 1,4 % letne omejitve.

V juliju 2021 je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika