Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je julija 2022 proizvedla 519.914 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 489.807 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v juliju 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2022 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija julija 2022 znašal 4,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija 2022 pa 32,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2022 znašal 0,00033 % letne omejitve, v sedmih mesecih leta 2022 pa 0,0046 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juliju 2022 znašal 0,08 % letne omejitve, do konca julija 2022 pa 0,6 % letne omejitve.

V juliju 2022 je bilo uskladiščenih 7,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika