Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juliju 2023 proizvedla 535.889 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510.028 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2023 segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju 2023 znašal 1,67% letne omejitve, njegov skupni delež v sedmih mesecih leta 2023 pa 3,67% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2023 znašal 0,0003% letne omejitve, do konca julija 2023 pa 0,0044% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juliju 2023 znašal 0,12% letne omejitve oziroma do konca julija 0,69% letne omejitve.

V juliju 2023 je bilo uskladiščenih 4,8 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika