Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Poročilo o obratovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2014 kaže, da je bila proizvodnja električne energije za 1,8 % večja od načrtovane.

Foto: NEK


NEK je v mesecu juniju 2104 proizvedla 519012,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 493688,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

 

 


Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 2,37 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00125 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0319 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,10 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,57 % letne omejitve. 


V tem mesecu je bilo uskladiščenih 13 paketi (2,704 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika