Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je junija 2017 proizvedla 513.144 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 487.255 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od načrtovane (485.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2017 segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju 2017 znašal 1,82 % letne omejitve, njegov skupni delež pa v prvi polovici leta 2017 pa 2,80 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2017 znašal 0,00133 % letne omejitve, komulativni za prvih šest mesecev 2017 pa 0,00335 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju 2017 je znašal 0,24 % letne omejitve, komulativni za prvih šest mesecev 2017 pa 0,99 % letne omejitve.

V juniju 2017 je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika