Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juniju 2018 proizvedla 519.891 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494.888 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (485.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2018 segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3,0 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju 2018 znašal 0,25 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvi polovici leta 2018 pa 22,42 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2018 znašal 0,0004 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca junija 2018 pa 0,0128 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju 2018 je znašal 0,13 % letne omejitve, skupni za prvih šest mesecev 2018 pa 1,03 % letne omejitve.

V juniju 2018 je bilo uskladiščenih 0,624 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika